پروانه ماهیگری در سال 1393

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه کوهرنگ از تونل کوهرنگ تا پل زمان خان و منطقه بازفت

فصل مجاز صید : ۱/۴/۸۹ الی ۳۰/۷/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۵ قطعه

بهاء پروانه : ۷۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه کوهرنگ از چم خرم تا تالاب گاوخونی

فصل مجاز صید : ۱/۴/۸۹ الی ۳۰/۷/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۵ قطعه

بهاء پروانه : ۷۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه های داخل منطقه حفاظت شده البرز مرکزی-شمالی

فصل مجاز صید : ۱/۴/۸۹ الی ۳۱/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۳ قطعه

بهاء پروانه : ۴۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه های حفاظت شده چالوس-سرد آبرود و شعبات

فصل مجاز صید : ۱۵/۳/۸۹ الی ۳۱/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز :۳ قطعه

بهاء پروانه : ۴۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه پلور و هراز تا مرز گز بک

فصل مجاز صید : ۱۵/۳/۸۹ الی ۳۱/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۵ قطعه

بهاء پروانه : ۴۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه ها/آبگیرها و دریاچه های آزاد حوزه استحفاضی استان کهکیلویه و بویر احمد

فصل مجاز صید : ۱/۴/۸۹ الی ۳۱/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۵ قطعه

بهاء پروانه : ۷۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : دریاچه سد امیرکبیر تا پل خواب همه روزه

فصل مجاز صید : ۱/۴/۸۹ الی ۱۵/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۵ قطعه

بهاء پروانه : ۷۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه کرج از دریاچه سد امیرکبیر تا رستوران ارکیده ۳ روز در هفته و روزهای زوج شنبه/دوشنبه/چهارشنبه

فصل مجاز صید : ۱/۴/۸۹ الی ۱۵/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۵ قطعه

بهاء پروانه : ۷۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه جاجرود داخل منطقه حفاظت شده ورجین از دریاچه سد لتیان به سمت بالا دست/همه روزه

فصل مجاز صید : ۱/۴/۸۹ الی ۱۵/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۵ قطعه

بهاء پروانه : ۷۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر :دریاچه سد لار به جز نواحی جویی دو روز در هفته دوشنبه و چهارشنبه ها

فصل مجاز صید : ۱/۴/۸۹ الی ۳۰/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۵ قطعه

بهاء پروانه : ۷۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه بلور از زیر سد لار به سمت آمل و رودخانه هراز همه روزه

فصل مجاز صید : ۱/۴/۸۹ الی ۱۵/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۳ قطعه

بهاء پروانه : ۴۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه زاینده رود اصفهان از زیر سد تنظیمی تا پل قراقوش همه روزه

فصل مجاز صید : ۱/۵/۸۹ الی ۱۵/۸/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۵ قطعه

بهاء پروانه : ۷۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : دریاچه نئور استان اردبیل همه روزه

فصل مجاز صید : ۲۰/۴/۸۹ الی ۳۱/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۳ قطعه

بهاء پروانه : ۴۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : دریاچه گهر همه روزه

فصل مجاز صید : ۱/۴/۸۹ الی ۳۱/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۵ قطعه

بهاء پروانه : ۷۰۰۰۰ ریال

4_fish

نام رودخانه/دریاچه/آبگیر : رودخانه کهمان همه روزه

فصل مجاز صید : ۱/۴/۸۹ الی ۳۱/۶/۸۹

حداکثر صید مجاز هر روز : ۵ قطعه

بهاء پروانه : ۷۰۰۰۰ ریال

منبع

نمایش دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *